Tjänster

Att byta affärssystem är en stor operation oavsett om det gäller ett litet hantverksföretag eller en stor organisation med hundratals användare. Vår affärsidé är att stötta dig som kund i den djungel det kan vara att byta affärssystem. Vi finns med genom hela processen, från att ställa krav på systemet till kontakter med leverantörer och genomförande av projektet.

Vi ger dig överblick

Ett installationsprojekt innefattar många aktiviteter, från verksamhetsanalys och kravinsamling till driftsättning och support. Tillsammans med dig går vi igenom vilka aktiviteter som krävs för just era behov och hur de på bästa sätt ska utformas. Vi gör också en plan för hur samarbetet med systemleverantörerna ska bli så effektivt som möjligt.

Utvärdering av systemleverantörer och bedömning av offerter kan vara svårt. Då hjälper vi till att ta fram beslutsunderlag så att du på ett systematiskt sätt ska kunna välja rätt leverantör och vara väl förberedd inför förhandlingarna om priser och leveransvillkor. En viktig del i förhandlingarna är skapa tydliga och mätbara krav på att leverantören verkligen uppfyller sina åtaganden.

Vi driver processen framåt

Varje installationsprojekt behöver drivas framåt. Normalt gör leverantören det på egen hand, men du som kund måste också hålla koll på projektet. Behöver du stöd för uppföljning hjälper vi gärna till med det. Vi kan även planera utbildning och se till att en förvaltningsorganisation kommer igång.

Behövs det sedan ytterligare specialkompetens inom något område har vi ett brett kontaktnät där vi kan hitta rätt kompetens för olika arbetsuppgifter.

Vi anpassar oss efter era behov

Oavsett om det är en liten eller stor systeminstallation så är själva processen i grunden densamma. Vi anpassar arbetsinsatserna till den nivå som krävs för just ert företag och ser till att ni får stöd i de aktiviteter ni behöver. Kontakta oss idag för en förutsättningslös diskussion om byte av affärssystem.


Gamla Brogatan 11 C

111 20 Stockholm

Tel: 070-207 41 81

E-post: info@bytaffarssystem.se

www.bytaffarssystem.se

När det är dags att byta affärssystem ger vi det stöd du behöver för ett lyckat installationsprojekt av till exempel system för produktion, ekonomistyrning, lönehantering, order, lagerhållning, fakturering och liknande. Vi hjälper dig att förstå leverantörernas tekniska språk och ser till att de förstår dina behov. Ett väl förberett installationsprojekt är grunden till ett fungerande affärssystem och tillsammans med dig ser vi till att skapa ett bra slutresultat. I vår kunskapsbank hittar du användbara tips och råd för ett lyckat projekt. Du anlitar oss för de aktiviteter du behöver, vilket till exempel kan vara förstudie, kravinsamling, val av leverantör, projektledning, testledning och validering.

MADE BY ohappa