Om företaget

Byt Affärssystem är en verksamhet som vuxit fram ur flera års arbete med utveckling och installation av IT-system. Många företag är helt i händerna på sina systemleverantörer och orsaken är framför allt det informationsövertag som leverantörerna har gentemot dig som kund.

Det kan vara svårt att ställa de där “dumma frågorna” när man inte förstår språket, trots att frågorna i många fall är helt berättigade. Kunden behöver en starkare ställning i många upphandlingar och det är paradoxalt nog bra även för leverantören.

Byt Affärssystem stärker kundens ställning i installationsprojekt och ingår som en del i företaget AntVision. Jag som står bakom företaget heter Anders Borgström och har under många år arbetat med utveckling och installation av IT-system, både affärssystem som finns på marknaden och kundspecifika system.

Från och med våren 2013 finns Byt Affärssystem i Stockholm och vi har utökat med ytterligare en medarbetare. Det är Mikael Klemets, som har en gedigen bakgrund som affärsystemskonsult. Han har även arbetat i ledande operativa befattningar i tillverkande företag och genomfört ett flertal förändringsprojekt.

Gamla Brogatan 11 C

111 20 Stockholm

Tel: 070-207 41 81

E-post: info@bytaffarssystem.se

www.bytaffarssystem.se

När det är dags att byta affärssystem ger vi det stöd du behöver för ett lyckat installationsprojekt av till exempel system för produktion, ekonomistyrning, lönehantering, order, lagerhållning, fakturering och liknande. Vi hjälper dig att förstå leverantörernas tekniska språk och ser till att de förstår dina behov. Ett väl förberett installationsprojekt är grunden till ett fungerande affärssystem och tillsammans med dig ser vi till att skapa ett bra slutresultat. I vår kunskapsbank hittar du användbara tips och råd för ett lyckat projekt. Du anlitar oss för de aktiviteter du behöver, vilket till exempel kan vara förstudie, kravinsamling, val av leverantör, projektledning, testledning och validering.

MADE BY ohappa